Thursday, 31 May 2012


“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.” (Q.S. Al-Ma’aarij [70]:11)
Tapi Allah yang Maha Sempurna menjawab semua keluh kesah menusia, so.. don’t worry be happy!
Saat kita sedang payah dengan berujar “Aku lelah ya Allah..”
Allah menjawab “…dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat.”(Q.S. An-Naba’ [78]:9)
Begitu pula ketika kita berkeluh, “aku tak sangguup..”,
Allah menjawab, “AKU tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupan hambaNya.”(QS.Al-Baqarah [2]:286)
Dan kita tetap mengeluh, “Ah… tidak mungkin..”,
Allah melalui Al Quran surat Yassin ayat 82 menjawab,
“Jika Aku menghendaki, cukup Ku berkata ‘Jadi’, maka jadilah.”
Sedang, jika manusia mengalami stres. Allah sudah menjawab, “Hanya dengan mengingat-KU, hati akan menjadi tenang.” (QS. Ar-Ro’d [13]: 28)
Lalu apabila kita putus asa dengan ucapan, “aaah..ini semua sia-sia..”.
Allah memberikan jawaban, “Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji ‘dzarah’, niscaya ia akan melihat balasannya.” (QS. Al-Zalzalah [99]: 7)
Sementara disaat manusia merasa tak seorang pun yang mau memberi dan membantu. Melalui Al Quran surat Al-Mukmin ayat 60, Allah menjawab, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan untukmu.”
Apabila manusia mengalami kesedihan hati. Allah dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 40 memberitahukan, “La Tahzan, Innallaha Ma’ana.” (Jangan kamu berduka cita sesungguhnya Allah beserta kita).”
Kemudian, berapa banyak pun keluhan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, Allah dalam Al Quran surat Yusuf ayat 86 menegaskan, “Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.”
Pada akhirnya, Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengucap sebuah doa yang berbunyi, “Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Dan semoga urusan kita hari ini di beri kelancaran oleh Allah, semoga selalu membawa berkah, amiin ya robbal ‘alamiin.” http://gadisberjilbab.tumblr.com/page/5

No comments:

Post a Comment